Tuyển Dụng

Do nhu cầu phát triển của công ty HKC Viet Nam, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

1. Trưởng phòng kinh doanh  SL:01

1.1 Nhiệm vụ:

            - Chịu trách nhiệm doanh số, thị trường hàng năm và từng quí trước BGĐ

            - Chịu trách nhiệm lên kế hoạch tổ chức tiếp thị sản phẩm

            - Chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng các ngành hàng.

            - Phân công công việc hàng tuần cho phòng kinh doanh, báo cáo kết quả hoạt động hàng tuần.

            - Quản lý hoạt động của phòng kinh doanh

            - Tham mưu cho BGĐ về dự báo thị trường

1.2 Báo cáo cho: Giám đốc kinh doanh

1.3 Giám sát những người sau đây: NV Kinh doanh, NV admin kinh doanh

1.4 Yêu cầu về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, sức khỏe:

            - Trình độ đại học trở lên

            - Am hiểu luật pháp kinh doanh

            - Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, có tính đồng đội

            - Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm

2. Nhân viên kinh doanh  SL:05

2.1 Nhiệm vụ:

            - Đảm nhiệm công việc tiếp thị và kinh doanh của Công ty theo ngành hàng qui định.

            - Chịu trách nhiệm kế hoạch về doanh số, thị trường hàng năm và từng quí

            - Chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng cho từng ngành hàng theo dõi.

            - Báo cáo công việc và kế hoạch kinh doanh hàng tuần

            - Áp dụng qui trình PKD trong công việc, ý thức trách nhiệm là nhân viên Phượng Hải.

2.2 Báo cáo cho: Trưởng phòng kinh doanh

2.3 Giám sát những người sau đây:

2.4 Yêu cầu về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, sức khỏe:

            - Trình độ cao đẳng trở lên

            - Am hiểu luật pháp kinh doanh

            - Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, có tính đồng đội

 3. Nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm  SL:02

3.1 Nhiệm vụ:

            - Đảm nhiệm công việc nghiên cứu và phát triển của Công ty theo ngành hàng qui định.

            - Chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng cho từng sản phẩm thiết kế.

            - Báo cáo công việc và kế hoạch hàng tuần

            - Áp dụng qui trình R&D trong công việc, ý thức trách nhiệm là nhân viên Phượng Hải.

3.2 Báo cáo cho: Trưởng phòng R&D

3.3 Giám sát những người sau đây:

3.4 Yêu cầu về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, sức khỏe:

            - Trình độ cao đẳng trở lên, tốt nghiệp ĐH Bách khoa, ĐH KHTN

            - Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, có tính đồng đội

           - Am hiểu về thiết bị phòng thí nghiệm, bàn ghế phòng thí nghiệm

 

Thời hạn xét hồ sơ: 01/03/2015

 


Các tin khác

Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • Hỗ trợ!
    Hỗ Trợ Dự Án 09.756.58.756
  • Hỗ trợ!
    Hỗ Trợ Kỹ Thuật 0916663197
  • Sơ đồ đường đi